clomid uk pct

buy clomid tablets

buy tamoxifen citrate

buy tamoxifen ireland read here tamoxifen

accutane without side effects

buy accutane pills

how to buy naltrexone

buy naltrexone 3mg robertwesterlund.net naltrexone buy online canada

misoprostol philippines

abortion pill philippines

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg go buy amitriptyline london

abortion pill online

abortion pill online usa shouldersofgiants.co.uk name of abortion pill in u

where can i get the abortion pill Philippines

abortion pill online ph

buy naltrexone online usa

buy naltrexone 3mg jensen.azurewebsites.net buy low dose naltrexone online

abortion pill where to buy

buy abortion pill

where to buy abortion pill

buy abortion pill kit online recepguzel.com how to buy abortion pill online

zithromax

zithromax open

tylenol pregnancy dose

tylenol and pregnancy mayo clinic redirect

symbicort generic canada

symbicort asthma action plan link

tylenol pregnancy

tylenol and pregnancy

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler rite aid go

 Chân thành cùng đối tác - Phát đạt trong kinh doanh


Danh mục sản phẩm
hỗ trợ trực tuyến

amoxicillin uk

buy amoxicillin

buy prednisolone eye drops over the counter

cheap prednisolone blogin.fulltimejobs.com prednisolone weight gain

buy amoxicillin cvs

amoxil 875 blog.linkhusen.dk amoxicillin 875

tamoxifen cost uk

tamoxifen citrate open tamoxifen moa

amoxicillin uk

buy amoxicillin

buy antidepressant online

antidepressant online delivery

buy sertraline 100mg

buy sertraline 50mg link antidepressant sertraline

nifedipine er

acheter nifedipine 10mg

nifedipine lp 20

acheter nifedipine 10 fiorentina.info acheter nifedipine 10mg

buy naltrexone canada

buy naltrexone

naltrexone buy online

buy naltrexone

viagra weed

viagra weed and alcohol ilcuoreinafrica.org

buy abortion pill

buy cheap abortion pill

citalopram

citalopram redirect

reminyl

reminyl informedu.com.au

naltrexone buy

naltrexone where to buy blogs1.welch.jhmi.edu

types of abortion procedures

buy abortion pill

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

seroquel 300

seroquel

0903418688
sản phẩm nổi bật
Máy li tâm PLC - 05
Máy li tâm
Model : PLC-05
Hãng sản xuất : Gemmy
Nước sản xuất : Đài loan
Đặt hàng

zocor

zocor ttvmerwestad.nl

lasix

lasix go

progesterone def

progesterone basse click

fluoxetine alcohol cravings

fluoxetine and alcohol

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews for weight loss

methotrexat grapefruit

methotrexat injektion

M¸y lit©m ®Ó bµn

Model:PLC-05

XuÊt xø: Gemmy - §µi Loan

 

§       M¸yli t©m Model PLC ®­ưîc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó xÐt nghiÖm ®Þnh tÝnh, ®Þnh lư­îng tõèng bÖnh phÈm

§       §©ylµ Model ®ư­îc s¶n xuÊt thiÕt kÕ theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt, lµ Model b¸nch¹y nhÊt vµ lý t­ưëng sö dông trong c¸c phßng thÝ nghiÖm t¹i bÖnh viÖn, tr¹mx¸, tr­ưêng häc hoÆc c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp

§       Södông Rotor gãc quay 450

§       HÖthèng c©n b»ng gióp chèng rung tù ®éng

§       ThiÕtbÞ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­ưîng CE, ®¸p øng yªu cÇu ®iÖn tõ cña EN 60601-1-2 vµ IEC801

§       C¸clç khÝ ë bªn trong khoang m¸y gi÷ cho m¸y li t©m kh«ng bÞ nãng lªn trong qu¸tr×nh sö dông

§       §ÕthiÕt bÞ ch¾c ch¾n vµ 3 ch©n cao su tr¸nh cho thiÕt bÞ kh«ng bÞ tr«i vµ mÊt c©nb»ng

§       Cã®ång hå bÊm giê

§       Cãbé phËn ®iÒu chØnh tèc ®é. Nóm ®iÒu chØnh tõ 0 -4000 (hoÆc 4500) vßng/phót

§       Ng¾tan toµn tù ®éng nÕu n¾p m¸y bËt ra trong qu¸ tr×nh (chän thªm)

 

Th«ng sè kü thuËt:

 

Model

Sè èng

Lo¹i Rotor

Tèc ®é lín nhÊt

RCF lín nhÊt

PLC-01

4X15ml

A-0415

4500

2422xg

PLC-02

6x15ml

A-0615

4500

2422xg

PLC-03

8x15ml

A-0815

4500

2422xg

PLC-04

10x15ml

A-1015

4000

2057

PLC-05

12x15ml

A-1215

4000

2057

12x0.5ml

A-1205

4000

2057

 Kich thước: 270x270x250 mm

Thêigian: §ång hå c¬ khÝ, 60 phót

HiÓnthÞ nguån: §Ìn LED

Rotor:Rotor gãc cè ®Þnh

Tèc®é cè dÞnh: Tïy theo yªu cÇu

Sèl­ưîng èng lín nhÊt: 12 èng dung tÝch 10 hoÆc 15 ml

Tèc®é: 1000 – 4000 (hoÆc 4500 vßng/phót)

TiªuchuÈn QMS, chÊt l­ưîng: ISO9001, ISO13485, CE, GMP, FDA

 

Sản phẩm cùng loại
Kính hiển vi ( Nhật )
Máy sinh hoá máu
Máy sinh hoá tự động hoàn toàn
Máy điện giải
Máy xét nghiệm nước tiểu
Máy xét nghiệm nước tiểu
Máy li tâm PLC - 03
Máy li tâm EBA 20
Máy li tâm 80-2
Pipetmal
Pipetmal Genex-Biohit ( Anh - Phần lan )
Tủ ấm 32 lít
Tủ ấm 53 lít
Máy XN nước tiểu 10-11 thông số OP155
Máy XN nước tiểu 10-11 thông số OP 151
Máy đo PH để bàn
Máy đo PH cầm tay
Máy li tâm PLC - 02
Máy li tâm 800
Máy xét nghiệm huyết học
1 2
Thông tin hữu ích
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến công ty Hoàng Phương từ những nguồn thông tin nào ?


Bình chọn Kết quả
Lượt truy cập: 4280129
Online: 14

clomid uk buy online

clomid online reviews

amitriptyline without prescription

buy amitriptyline uk kristinasmith.us buy antidepressant

buy naltrexone online

naltrexone buy muammerbenzes.com where can i buy low dose naltrexone

prednisolone london

buy prednisolone acetate eye drops click buy prednisolone 5mg tablets uk

prednisolone dosage

buy prednisolone 5mg tablets uk click prednisolone cost

Amoxicillin Online

amoxicillin online sharpcoders.org buy amoxicillin liquid

buy naltrexone online

buy naltrexone tourette-zentrum.de buy generic naltrexone online

where to buy abortion pill

buy abortion pill online online abortion pill over the counter

buy albuterol for nebulizer

buy albuterol sulfate inhalation solution link buy albuterol for nebulizer

amitriptyline nerve pain in leg

nerve pain amitriptyline

abortion in philippines

buy abortion pill philippines go pills for abortion

antibiotic without insurance

amoxil without prescription blogs.anujchauhan.com amoxicillin prescription no insurance

how to buy naltrexone

buy naltrexone

buy antidepressants uk

buy antidepressants mastercard click amitriptyline 10mg

sertraline visa

buy sertraline 25mg crossbordercapital.com antidepressant online delivery

can you buy naltrexone over the counter

naltrexone buy metalwings.com naltrexone buy

can you buy naltrexone over the counter

buy low dose naltrexone canada motoblog.benndorf.de buy naltrexone online canada

buy antidepressant

buy amitriptyline

symbicort generic brand

symbicort inhaler uk blog.icefire.ca symbicort generic name

buy abortion pill online usa

buy abortion pill online reviews travelgofer.com can i buy the abortion pill over the counter

plavix

plavix read here

prednisolon tabletta

prednisolon hutoncallsme.azurewebsites.net

naltrexone naloxone potency

naloxone vs naltrexone

cialis 20mg predaj

cialis generikum azpodcast.azurewebsites.net

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 04/01/2006
Email: Hoangphuong0494@gmail.com