clomid uk pct

buy clomid tablets

buy tamoxifen citrate

buy tamoxifen ireland read here tamoxifen

accutane without side effects

buy accutane pills

how to buy naltrexone

buy naltrexone 3mg robertwesterlund.net naltrexone buy online canada

misoprostol philippines

abortion pill philippines

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg go buy amitriptyline london

abortion pill online

abortion pill online usa shouldersofgiants.co.uk name of abortion pill in u

where can i get the abortion pill Philippines

abortion pill online ph

buy naltrexone online usa

buy naltrexone 3mg jensen.azurewebsites.net buy low dose naltrexone online

abortion pill where to buy

buy abortion pill

where to buy abortion pill

buy abortion pill kit online recepguzel.com how to buy abortion pill online

zithromax

zithromax open

tylenol pregnancy dose

tylenol and pregnancy mayo clinic redirect

symbicort generic canada

symbicort asthma action plan link

tylenol pregnancy

tylenol and pregnancy

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler rite aid go

 Chân thành cùng đối tác - Phát đạt trong kinh doanh


Danh mục sản phẩm
hỗ trợ trực tuyến

amoxicillin uk

buy amoxicillin

buy prednisolone eye drops over the counter

cheap prednisolone blogin.fulltimejobs.com prednisolone weight gain

buy amoxicillin cvs

amoxil 875 blog.linkhusen.dk amoxicillin 875

tamoxifen cost uk

tamoxifen citrate open tamoxifen moa

amoxicillin uk

buy amoxicillin

buy antidepressant online

antidepressant online delivery

buy sertraline 100mg

buy sertraline 50mg link antidepressant sertraline

nifedipine er

acheter nifedipine 10mg

nifedipine lp 20

acheter nifedipine 10 fiorentina.info acheter nifedipine 10mg

buy naltrexone canada

buy naltrexone

naltrexone buy online

buy naltrexone

viagra weed

viagra weed and alcohol ilcuoreinafrica.org

buy abortion pill

buy cheap abortion pill

citalopram

citalopram redirect

reminyl

reminyl informedu.com.au

naltrexone buy

naltrexone where to buy blogs1.welch.jhmi.edu

types of abortion procedures

buy abortion pill

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

seroquel 300

seroquel

0903418688
sản phẩm nổi bật
Máy nội soi Tai mũi họng
Máy nội soi Tai mũi họng
Model : CCU-900
Hãng sản xuất : Provix ( Hàn quốc )
Đặt hàng

sertraline for anxiety and panic attacks

anxiety treatment online sertraline for anxiety uk

zoloft

zoloft onderdewatertoren.nl

citalopram

citalopram

desyrel

desyrel restaurantvisuals.com

sertraline 100mg and alcohol

sertraline and alcohol uk go

tadalafil mylan prezzo

tadalafil generico costo

naltrexone shot reviews

naltrexone oral reviews read

canada drug pharmacy coupon

drug coupon click

Bé Néi soi tai mòi häng

·        Model: CCU- 900

·        H·ng s¶n xuÊt  : Provix

·        N­ưíc s¶n xuÊt  : Hµn Quèc

CÊu h×nh chuÈn gåm:

-   Mµn h×nh chuyªn dông cña Hµn Quèc : 01 chiÕc                     

-   Camera - Connector                  : 01 ChiÕc

-   Nguån s¸ng                               : 01 ChiÕc

-   D©y s¸ng                                   : 01 ChiÕc

-   èng néi soi mòi                        : 01 ChiÕc

-   èng néi soi thanh qu¶n             ­: 01 ChiÕc

-   Xe ®Èy chuyªn dông                  : 01 ChiÕc

-   PhÇn mÒm qu¶n lý bÖnh nh©n   : 01 phÇn mÒm

§Æc ®iÓm kü thuËt :

Mµn h×nh :

-         Nguån ®iÖn: 220V, 50Hz

-         Mµn h×nh 14’’ mµu

-         HÖ NTSC/ PAL

-         §é ph©n gi¶i 420TV Lines

-         TÇn sè sö dông: 3.579545 MHz-500Hz

-         KÝch th­ưíc: 365(W)x339(H)x391(D)

·        Camera: CCU- 900

-         Nguån ®iÖn:  220V, 50-60Hz

-         Bé xö lý ¶nh: 1,2,4 Capture (NTSC)

(Cã thÓ chôp ®­îc 1, 2, 4 ¶nh)

-         Camera: color CCD (1/3’’)

-         Tù ®éng c©n b»ng s¸ng

-         §é ph©n gi¶i: 410.000 Pixel

-         TÝn hiÖu kü thuËt sè (Digital)

-         §é nh¹y s¸ng: 0.3 lux

-         TÝn hiÖu ra: Composite

-         §Çu nèi víi èng néi soi

Nguån s¸ng l¹nh

Sử dụng nguồn điện 220V,

-      C«ng suÊt  250 W
-    
Cã thÓ ®iÒu chØnh tõ 0 ~ 250 W
-  Dây sáng
1.8m  ,ống nội soi mũi
đư­êng kÝnh: 4mm,   Dµi: 175mm
-   
Gãc soi: 00

èng soi thanh qu¶n

-         §­êng kÝnh: 8mm

-         Dµi: 185 mm

-         Gãc soi: 700

Xe đẩy chuyên dụng 


Sản phẩm cùng loại
Máy khí dung Medel Pro
Máy khí dung Medel Family
Máy khí dung
Lưu lượng dỉnh kế
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy khí dung Medel Family
Máy khí dung Medel Pro
Máy khí dung Nozomi
Lưu lượng đỉnh kế
Bộ nội soi Tai mũi họng Medvíion
Bộ ghế máy răng
Máy hút dịch 1 bình
Máy khí dung Philip Pro
Thông tin hữu ích
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến công ty Hoàng Phương từ những nguồn thông tin nào ?


Bình chọn Kết quả
Lượt truy cập: 4280149
Online: 11

clomid uk buy online

clomid online reviews

amitriptyline without prescription

buy amitriptyline uk kristinasmith.us buy antidepressant

buy naltrexone online

naltrexone buy muammerbenzes.com where can i buy low dose naltrexone

prednisolone london

buy prednisolone acetate eye drops click buy prednisolone 5mg tablets uk

prednisolone dosage

buy prednisolone 5mg tablets uk click prednisolone cost

Amoxicillin Online

amoxicillin online sharpcoders.org buy amoxicillin liquid

buy naltrexone online

buy naltrexone tourette-zentrum.de buy generic naltrexone online

where to buy abortion pill

buy abortion pill online online abortion pill over the counter

buy albuterol for nebulizer

buy albuterol sulfate inhalation solution link buy albuterol for nebulizer

amitriptyline nerve pain in leg

nerve pain amitriptyline

abortion in philippines

buy abortion pill philippines go pills for abortion

antibiotic without insurance

amoxil without prescription blogs.anujchauhan.com amoxicillin prescription no insurance

how to buy naltrexone

buy naltrexone

buy antidepressants uk

buy antidepressants mastercard click amitriptyline 10mg

sertraline visa

buy sertraline 25mg crossbordercapital.com antidepressant online delivery

can you buy naltrexone over the counter

naltrexone buy metalwings.com naltrexone buy

can you buy naltrexone over the counter

buy low dose naltrexone canada motoblog.benndorf.de buy naltrexone online canada

buy antidepressant

buy amitriptyline

symbicort generic brand

symbicort inhaler uk blog.icefire.ca symbicort generic name

buy abortion pill online usa

buy abortion pill online reviews travelgofer.com can i buy the abortion pill over the counter

plavix

plavix read here

prednisolon tabletta

prednisolon hutoncallsme.azurewebsites.net

naltrexone naloxone potency

naloxone vs naltrexone

cialis 20mg predaj

cialis generikum azpodcast.azurewebsites.net

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 04/01/2006
Email: Hoangphuong0494@gmail.com